top of page

ChitraKaavya performs Bala Kanaka

Maya Chela, a Thyagaraja Composition

 

 

Video Clips from Festival of India 2013, Rusli Radha and Mangalam  

ChitraKaavya dancers from

India night audition trailer

ChitraKaavya dancers from India night 2014 ( Purvaai) April 5th,2014

ChitraKaavya performs

Hara, Celebrating the Lord of Dance

ChitraKaavya performs

at the Utah Tamil Sangam Event, 2015

bottom of page